Polityka prawatności

   Relax Dental Spa Grupowa Praktyka Dentystyczna Monika Panin i Kornelia Pelc spółka partnerska ul Chrobrego 7/9 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000692127 (NIP 7962985215) (dalej  "Relax Dental Spa”) gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników (dalej także jako: „Użytkownicy”) niniejszego serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.relaxdentalspa.pl (dalej także jako: „Serwis” lub „Strona Internetowa”) - przekazywane przez nich w trakcie korzystania z Serwisu - na zasadach przedstawionych poniżej.
I. Wykorzystywanie danych osobowych
1.    Administratorem danych jest Relax Dental Spa
2.    Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 922), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. 2014, poz. 243) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2016, poz. 1030). Celem Administratora danych jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu należytej ochrony uzyskanych od nich danych osobowych.
3.    Relax Dental Spa gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu: imię i nazwisko, telefon .
4.    Gromadzone dane osobowe nie są powierzane przez Administratora danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne dla Serwisu
z zachowaniem poufności, oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na mocy przepisów prawa.
5.    Gromadzone dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej między Relax Dental Spa a Użytkownikiem Serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych usług. Realizacja celu marketingowego polega w szczególności na przesyłaniu informacji o ofercie Relax Dental Spa.
6.    Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zrealizowania umowy, a także równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie we wskazanych powyżej celach.
7.    Osoba, której dotyczą zbierane dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z niniejszego uprawnienia należy skontaktować się z Relax Dental Spa – administratorem danych (dane kontaktowe podane na końcu niniejszej Polityki prywatności).
II.    Pliki cookies na Stronie internetowej
1.    Relax Dental Spa gromadzi i przetwarza również dane zbierane przez pliki cookies.
2.   Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi występującymi zazwyczaj w formie niewielkich plików tekstowych. Są one wysyłane z niniejszego Serwisu do urządzenia (komputera, tabletu itp.) internauty korzystającego ze Strony Internetowej i następnie przechowywane na takim urządzeniu. Pozwalają dostosować funkcjonowanie Serwisu do preferencji danego Użytkownika.
3.    Serwis stosuje pliki cookies przede wszystkim w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisu. Pliki te nie służą do identyfikacji konkretnego Użytkownika; rozpoznawane jest jedynie urządzenie, za pośrednictwem którego internauta korzysta z Internetu, oraz przeglądarka internetowa. Pliki cookies są szyfrowane tak, by uniemożliwić korzystanie z nich przez podmioty nieuprawnione.
4.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu internauty korzystającego z Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Relax Dental Spa
5.    Pliki cookies mogą być używane również przez serwisy, do których odwołania są umieszczone na niniejszej Stronie Internetowej (np. przez serwis „Facebook”). Funkcjonowanie plików cookie używanych przez takie serwisy podlega odrębnej, stosowanej przez nie polityce prywatności.
6.    Stosowanie plików cookies przez Relax Dental Spa nie jest szkodliwe i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta internauta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
7.    Relax Dental Spa na stronach internetowych Serwisu stosuje cookies w następujących obszarach:
-cookies google-analytics.com – stosowane w celach statystycznych; polityka prywatności serwisu Google Analytics opisana jest pod adresem:
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
-cookies funkcjonalne – związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu i jego konfiguracją (m.in. dostosowaniem jego działania do preferencji użytkownika)
-  cookie społecznościowe  - pozwalają zintegrować Serwis z portalami społecznościowymi; to m.in. cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”. Polityka prywatności serwisu AddThis opisana jest w języku angielskim pod adresem:
 http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
-cookies potwierdzające akceptację polityki prywatności Serwisu
-cookies reklamowe – pozwalają dostosować wyświetlane reklamy do potrzeb Użytkownika; mogą być używane także do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu
-cookies pozwalające Relax Denta Spa na reklamowanie się na innych serwisach internetowych, w tym na dodanie linka odsyłającego do strony Relax Dental Spa
-cookies umożliwiające zapamiętanie jak Użytkownicy korzystają z Serwisu (np. które strony są przez nich najczęściej odwiedzane)
-  cookies pozwalające dostosować wyświetlane dane do lokalizacji Użytkownika
- cookies pozwalające na uwierzytelnienie wizyty danego Użytkownika i dostosowanie do niego funkcjonalności Serwisu
- cookies pozwalające na weryfikację autentyczności, optymalizację wydajności Serwisu i jego bezpieczeństwo
8. Relax Dental Spa stosuje następujące rodzaje plików cookies w Serwisie:
-pliki cookies „sesyjne” – są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia
- pliki cookies „stałe” – są przechowywane przez dłuższy okres, zależny od ustawień dokonanych w przeglądarce Użytkownika

III.    Dezaktywowanie plików cookies
1.    Internauta może w dowolnym momencie zmienić w przeglądarce internetowej ustawienia dotyczące plików cookies, aż do całkowitego ich zablokowania.
2.    Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację stosowanych przez Serwis cookies.
3.    Zmiana ustawień poziomu ochrony przed cookies zwiększa bezpieczeństwo i ochronę danych, ale może jednocześnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
W celu ustawienia indywidualnego poziomu ochrony przed cookies, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, należy:
a) Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybrać: NARZĘDZIA > OPCJE > PRYWATNOŚĆ, a następnie uaktywnić pole: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O akceptacji cookies Użytkownik będzie decydował klikając pole „Akceptuj ciasteczka”.
b) Google Chrome
Z menu przeglądarki wybrać: USTAWIENIA > POKAŻ USTAWIENIA ZAAWANSOWANE > PRYWATNOŚĆ > USTAWIENIA TREŚCI, a następnie w polu „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookies.
c) Internet Explorer
Z menu przeglądarki wybrać: NARZĘDZIA > OPCJE INTERNETOWE > PRYWATNOŚĆ, a następnie suwakiem ustawić wybrany poziom bezpieczeństwa i zatwierdzić zmianę przyciskiem „OK”.
d) Opera
Z menu przeglądarki wybrać: NARZĘDZIA > PREFERENCJE > ZAAWANSOWANE, a następnie zaznaczyć – lub nie – pozycję „Ciasteczka”.

IV. Zmiany polityki prywatności
•    Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Relax dental Spa będą udostępniane na niniejszej Stronie Internetowej.

V. Kontakt z Administratorem danych
•    W przypadku ewentualnych pytań dotyczących polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies przez Serwis, prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej:

Relax Dental Spa Grupowa Praktyka Dentystyczna Monika Panin i Kornelia Pelc sp.p.
Chrobrego 7/9 26-600 Radom
e-mail: recepcja@relaxdentalspa.pl
Radom 18,11,2018 r.

789 034 085

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, nasz rejestratorka skontaktuje się z państwem w celu umówienie dogodnego terminu państawa wizyty.

Rejestracja
Logo - Relax Dental SPA - Gabinet Stomatologiczny - Radom - Kornelia Pelc - Monika Panin

Relax Dental SPA
26-600 Radom
Chrobrego 7/9

Jak do nas trafić